tu dien noi cao Climax

  • Tu climax2

    Tủ điện Climax

    Thông số kĩ thuật tủ điện Climax STT Mã hàng Tên hàng Kích thước Đơn giá (VNĐ) Ghi chú  1  TN1  Tủ điện nổi 1  220x170x120 198.000  1.0 ly  2  TN2  Tủ điện nổi 2  270x200x120 226.000  1.0 ly  3…