led downlight Climax

 • Rmodel

  Downlight LED R-Model

  Thông số kĩ thuật đèn Downlight Âm Trần- Mã R  Mã sản phẩm R76-T/V R90-T/V R110-T/V  Công suất 3W 7W 9W  Màu thân Trắng, viền inox Trắng, viền inox Trắng, viền inox  Lỗ đục 70~75 mm 90~95 mm 110~115 mm…

 • D

  Downlight LED D-Model

  Thông số kĩ thuật đèn Downlight Âm Trần- Mã D  Mã sản phẩm D76 D80 D90 D110  Công suất 3W 5W 7W 9W  Màu thân Trắng Trắng Trắng Trắng  Lỗ đục 70mm 80mm 90~95mm 110~115mm  Kích thước mặt 90mm 100mm…

 • Bstyle_90

  Downlight LED B-Model

  Thông số kĩ thuật đèn Downlight Âm Trần- Mã B  Mã sản phẩm B76-T/V3 B76-T/V5 B95-T/V5 B97-T/V7 B110-T/V9  Công suất 3W 5W 5W 7W 9W  Màu thân Trắng Trắng Trắng Trắng Trắng  Lỗ đục 70~75mm 75mm 90~95mm 90~95mm 110~115mm  Kích…

 • Downlight C model

  Downlight C-Model

  Thông số kỹ thuật Đèn Downlight Âm Trần – Mã C   Mã sản phẩm C76-T/V C90-T/V C110-T/V  Công suất 5W 7W 9W  Màu thân Trắng sữa Trắng sữa Trắng sữa  Lỗ đục 70~75 mm 90~95 mm 110~115 mm  Kích thước…

 • Astyle_902

  Downlight LED A-Model

  Thông số kĩ thuật đèn Downlight Âm Trần- Mã A  Mã sản phẩm A76-T/V5 A90-T/V7 A110-T/V9  Công suất 5W 7W 9W  Màu thân Trắng Trắng Trắng  Lỗ đục 70~75mm 90~95mm 110~115mm  Kích thước mặt 90mm 110mm 140mm  Nguồn điện AC85-265V…