c model led clisun Climax

  • Downlight C model

    Downlight C-Model

    Thông số kỹ thuật Đèn Downlight Âm Trần – Mã C   Mã sản phẩm C76-T/V C90-T/V C110-T/V  Công suất 5W 7W 9W  Màu thân Trắng sữa Trắng sữa Trắng sữa  Lỗ đục 70~75 mm 90~95 mm 110~115 mm  Kích thước…